Rodzaje tłuszczów (dobre i złe) i ich funkcje

Lipidy to organiczne biomolekuły tworzone głównie przez węgiel i wodór oraz, w mniejszym stopniu, również tlen. Jednakże mogą one również zawierać fosfor, azot i siarkę. Świat lipidów może być mylącym terenem, ponieważ terminy „lipidy, tłuszcze, kwasy tłuszczowe lub trójglicerydy mogą być używane zamiennie, chociaż nie oznaczają tego samego. W tym …