TEREN

Teren górzysty położony na wysokości 300-450m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem obszar Złotego Lasu. Las mieszany z przewagą drzewostanu liściastego o zróżnicowanej przebieżności, występują nieliczne formacje skalne i kamienie. Sieć dróg i ścieżek rozwinięta.

Teren zamknięty (zgodnie z p. 11.2.1. Zasad Organizacji Zawodów PZOS):
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Poprzednie mapy obejmujące teren zawodów:

1. Złoty Las – 1979-04-43-WB

2. Bystrzyca – 1983-12-116-WB

3. Zawadka – 1989-13-312-WB

4. Termitiera – 2001-58-928-DLŚ

5. Złoty Las – Bystrzyca Górna – 2001-57-927-DLŚ

6. Żeremia – 2001-55-925-DLŚ

7. Lubachów – 2001-56-926-DLŚ

Zdjęcia z terenu:

foto: J. Morawski, W. Dwojak